HUISREGELS

EN VOORWAARDEN

Om alles in goede banen te leiden en alle bezoekers een prettig festival te bieden, heeft de organisatie een aantal huisregels opgesteld met daarin ook het toegangsbeleid.
Door het kopen van een toegangsbewijs of het bezoeken van het festival, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en onderstaande huisregels.
Lees alle huisregels en voorwaarden


Door het betreden van het festivalterrein gaat u akkoord met de huisregels en algemene voorwaarden en bent u verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers het evenement gegeven aanwijzingen op te volgen.
Voor alle gevallen en/of situaties waarin de huisregels niet voorzien, behoudt de Organisatie zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoeker is gebonden.
Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid tijdens het evenement te waarborgen.
Bij constatering van onrechtmatigheden, zoals valse en/of gedupliceerde kaarten of een poging tot toegangsverschaffing zonder geldig kaartje, wordt de toegang ontzegd en aangifte gedaan bij de politie.
Online gekochte kaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. U kunt gevraagd worden om u te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.
Restitutie van kaarten en munten om wat voor reden, is niet mogelijk.
Op het festivalterrein zijn munten het enige geldige betaalmiddel. Er worden geen munten retour genomen. Munten zijn niet inwisselbaar voor geld.
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, letsel of enig andere schade aan personen of goederen.
Het betreden van het festivalterrein is geheel op eigen risico.
Bij het betreden van het festival kan de bezoeker op verzoek van de beveiliging gefouilleerd worden. Ook tijdens het verblijf kan een verzoek hiertoe plaatsvinden, bezoekers dienen zich daaraan te onderwerpen.
Personen jonger dan 18 jaar mogen het evenement uitsluitend betreden of verlaten onder begeleiding van een meerderjarige (tenminste 30 jaar oud). Er mogen maximaal 4 kinderen naar binnen met 1 begeleider. Kinderen tussen de 3 en 12 moeten in het bezit zijn van een geldig kidsticket en kinderen tussen de 13 en 17 jaar moeten in het bezit zijn van een geldig jeugdticket.
Tijdens het festival dient de bezoeker op eventuele aanvraag van de organisatie zich, conform de wettelijke identificatieplicht, te kunnen legitimeren met één van de volgende legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, bromfietscertificaat, OV-studentenkaart.
Het wettelijke vastgestelde rook- en alcoholbeleid is tijdens het festival van kracht. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd.
Personen vanaf 18 jaar ontvangen na het tonen van een geldig legitimatiebewijs een 18+ bandje. Jongeren en kinderen onder de 18 jaar ontvangen een NIX-18 bandje, waarmee GEEN alcohol gekocht mag worden. Voor alle bezoekers onder de 18 is ook het nuttigen van alcohol en roken verboden op het festivalterrein. Bij overtreding wordt de bezoeker verwijderd van het festivalterrein.
Drugs zijn verboden. Bij constatering wordt de bezoeker verwijderd van het festivalterrein.
Wildplassen is verboden. Bij constatering wordt de bezoeker verwijderd van het festivalterrein.
Door bezoekers meegebrachte huis(dieren), eet- en drinkwaar, stoelen, selfiesticks, paraplu’s, gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen en goederen die in strijd zijn met Nederlandse wetgeving, zijn op het festival niet toegestaan. Indien de Organisatie van mening is dat een voorwerp gevaar oplevert voor het evenement en bezoekers, behoud de organisatie zich het recht het voorwerp in te nemen.
Het meebrengen van professionele opnameapparatuur (en opzet- of telelenzen) is niet toegestaan, tenzij een met de Organisatie schriftelijk overeengekomen accreditatie.
Het is niet toegestaan om op, of nabij het festivalterrein flyers te verspreiden, promotieactiviteiten te ontplooien of goederen te verhandelen zonder overleg met de organisatie.
Het Kidspaviljoen op het festival biedt gelegenheid aan maximaal 250 kinderen.
Het verblijf van het kind op het terrein en in het kidspaviljoen en deelname aan de activiteiten blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de bezoeker met wie het kind het festival heeft betreden.
Contact


Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze huisregels dan kunt u contact opnemen via info@culinesse.nl.